login
SERVER STATUS & AKTUÁLNÍ NOVINKY
logoMód: Realná Země 8.1
Mapa: San Andreas
Hráči: 22
bulleteČíst diskuzi
Super Pařba » Pravidla » Pravidla
 Vytisknout diskuzi
[PODVODY] Pravidla + informace
Fifa
www.img.tpx.cz/uploads/podvody_tumicek.png


- Ke svému tvrzení není nutno dokládat důkaz, pokud se dají dané informace dohledat v logu. Pokud ovšem chcete docílit co nejrychlejšího vyřešení, doporučujeme dodat důkazy.
- Bude-li situace podvodu nejasná, či nebude doložen dostatečný důkaz, nemusí být daný podvod vyřešen.
-Za obchody, které byly domlouvané a dohodnuté mimo komunikační prostředky SuperPařby tj. Skype, ICQ, Facebook... v žádném případě neručíme a nebudeme je řešit! V případě doložení všech důkazů (bez jakéhokoliv upravení) je možné podvod projednat, pokud hlavní administrátor důkazy uzná za platné a vyhovující.
- Hráč který Vás podvedl, bude potrestán dle harmonogramu podvodů.
- Při prokázání podvodu Vám může být smazán majetek nebo část majetku na Vašem herním účtu.
- Při prokázaných dvou pokusech o podvod nebo podvodech Vám bude udělený permanentní ban nehledě na ostatní tresty, které máte.


Správcem podvodů je:
ANTIVIRUS
[W]arning
[ ! ] V případě jakýchkoliv nejasností, otázek či problémů ohledně podvodů se obraťte na výše uvedeného správce podvodů, který Vám danou situaci vždy co nejrychleji objasní. Verdikty ostatních administrátorů nemusí být na 100% správné a směrodatné!!!www.img.tpx.cz/uploads/zadostticket_tumicek.png


- Podvod si můžete podat zde -KLIK. Po úspěšném založení vašeho podvodu Vám pod dané téma, které naleznete ZDE, odpoví jeden ze správců. Pokud bude podvod potvrzen a máte nárok na navrácení majetku, máte 14 dní na to, aby jste kontaktovali nějakého ze správců podvodů na serveru o navrácení majetku.


www.img.tpx.cz/uploads/pravidla_tumicek.png
Pravidlo č.1
Je zakázáno podvádět hráče.

Pravidlo č.2
Je zakázán pokus o podvedení hráče.

Pravidlo č.3
Je zakázána spoluúčast na podvedení hráče.

Pravidlo č.4
Je zakázáno podvést správce podvodů (falšování důkazů, úmyslné zatajování, atp...).

Pravidlo č.5
Je zakázáno založení gangu/firmy s názvem vozidla/nemovitosti, atp...

Pravidlo č.6
Pokud budete podvedeni, jste povinni si založit žádost podle osnovy s pravdivými informacemi a veškerými okolnostmi, které jsou potřebné k vyřešení podvodu, a to do 48 hodin od podvedení.

Pravidlo č.7
Jste povinni obchodovat jen a pouze vymoženostmi módu (/drazba, /sellcar, /sellkredit, atp...).


[ ! ] Pravidla mohou být kdykoliv a bez upozornění upravena a aktualizována, proto prosím průběžně kontrolujte sekci! Na jejich neznalost nebude bráno ohled při případné žádosti o UnBan.


www.img.tpx.cz/uploads/bezpopatreni_tumicek.png


- Je na vlastní nebezpečí nastavovat práva hráčům, kterým dostatečně nevěříte, za následně odcizené peníze/neobvyklé množství nábojů,.. z gangu/domu/firmy neručíme, avšak hráč, který Vás tímto způsobem podvedl bude potrestán! Platí i pro úmyslné vyhození více hráčů za účelem poškození crew.

- V případě, že Vám budou odcizena vozidla/peníze... z gangu/firmy a dle správce podvodů máte z nějakých důvodů nárok na jejich navrácení, budou věci navráceny do firmy/gangu, ze které byly věci odcizeny.
V případě, že již firmu/gang již nevlastníte, ztrácíte nárok na navrácení odcizeného majetku.

- V případě, že budete prodávat crew, prodáváte ji ve stavu, v jakém se momentálně nachází. Žádné další případné změny nejsou tolerovány a toto jednání je kvalifikováno jako podvodné. (Toto se nevztahuje na peníze, které se v crew nacházejí)

- Bude-li dohodnuto nastavení určitých práv ve firmě/gangu (obecně crew) za určitou sumu $$ a po jejich zaslání tak nebude učiněno, bude dané jednání klasifikováno jako podvod a dle platného harmonogramu trestáno!

- V žádném případě neručíme za vozidlo, které jste si zaparkovali do cizí firmy gangu a poté Vám bylo odcizeno. To samé platí u peněz, jenž jste do firmy/gangu vložili.

- Pokud ve firmě probíhá soutěž, která je uveřejněna ve firemním infu či pravidelné zprávě, nesmí majitel prodat firmu do ukončení a vyhodnocení soutěže. Výjimka nastává v případě vyplacení ušlých ztrát členům firmy.

- Pokud obchodujete s vozidlem v dražbě, kontrolujte si, jaké vozidlo kupujete, pokud nám nahlásíte podvod, že jste kupovali Elegy a přihodili jste na dražbu s Blistou Compact, žádné náhrady Vám nebudou vyplaceny! Pro bezpečnost použijte /drazby nebo /prihodit [ID] 1!

- Pokud prodáváte vozidlo (sellcar) nebo kredity (sellkredit) za předem dohodnutou částku, je vaší povinností si nabídku před odesláním řádně zkontrolovat. Na pozdější výmluvy na překlep nebo přehlédnutí počtu nul nebude v případné žádosti brán ohled. Totéž platí pro dohodnutý počet kreditů.
Totéž platí v případě, že odešlete jednu správnou nabídku, vzápětí ji zrušíte a odešlete druhou nabídku s jinou než dohodnutou částkou.

- Pokud hráč do inzerátu nebo Vám do PM napíše VYSLOVENĚ, že máte přihodit na dražbu (dejme tomu /prihodit 0 700000) s tím, že Vám řekne, že tam je vozidlo a následnou kontrolou zjistíte, že draží jiné vozidlo, než uvedl nebo jinou věc, vyfoťte /drazby a hráče nám nahlašte do podvodů, děkujeme.

- Pokud vám hráč vyloženě napíše "/zavod xxx, /dm xxx o xxx mega nechám tě vyhrát", ale vyhrát Vás nenechá, bude dle pravidel potrestán. Vy ovšem nemáte nárok na návrat $$.

- Půjčky (vozidel, peněz atp.) a prodej na splátky (domů, firem, aut atp.) jakožto i výměnu majetku (domů, aut, firem) jsou na vlastní riziko!!! Správce podvodů může udělat výjimku, pokud budou doloženy veškeré potřebné důkazy k usvědčení hráče a potrestat ho. Ovšem ztrácíte nárok na navrácení odcizených peněz nebo majetku.

- Doporučujeme Vám si ke každému obchodu vézt důkazy, ať už obchodníkovi věříte či ne, důkazy si veďte! Můžete tak docílit bezpečného obchodu nebo v opačném případě rychlému vyřešení podvodu! (důkaz může být v podobě videa nebo neořezaných či jinak upravených screenů)

- Vaší povinností je využívat veškeré dostupné vymoženosti módu, aby jste předešli okradení. (tj. /drazba, /sellkredit, /sellcar...) Pokud jich nevyužijete, Váš podvod bude řešen, ovšem Vy ztrácíte jakýkoliv nárok na vrácení odcizených peněz či majetku.

- Vaše vyjádření dodané k podvodu musí obsahovat všechny důležité body osnovy, PRAVDIVÉ informace a veškeré okolnosti vztahující se k podvodu.


 
Přejít na fórum:
Navigace
Uživatelé online
Host, MarkoPollo, sakranevimcz, Host, Host, Host, Host, Host
Poslední články
SuperNews 6/2018
SuperNews 5/2018
SuperNews 4/2018
SuperNews 3/2018
SuperNews 2/2018
Anketa
Ako ste sa dozvedeli o Superpařbe?
Od kamaráta / 44%
Od kamaráta
Z Facebooku / 1%
Z Facebooku
Náhodou som na SP narazil(a) v klientovi / 17%
Náhodou som na SP narazil(a) v klientovi
Z webových stránok o sampe ako takom / 16%
Z webových stránok o sampe ako takom
Inak / 22%
Inak
Pro hlasování musíte být přihlášeni.
Shoutbox
Pro přidání zprávy se musíte přihlásit.

Zorocus
22.07.2018 03:06
https://ctrlv.cz/.
..2/oXBj.png
Only srdíčka za restrict poprosím #NejsemToxic ♥

Reggie_
22.07.2018 01:47
*DOSTAL JSEM NÁPAD*

Skiper
21.07.2018 21:28
*VZDAVAMSE*

MegaBite
21.07.2018 16:05
Když máš ban, tak je to jako bys nebyl jen online.

LukasB88
21.07.2018 15:36
když jsem dostal ban odeberete mi něco ? (třeba peníze)